:: menu

:: Oficjalne dokumenty

  Strona główna
  Dyrekcja
  Aktualności
  Oficjalne dokumenty
  Ogłoszenia
  Deklaracja dostępności

Sprawozdania finansowe za 2018r. Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie są zamieszczone na BIP Powiatowego Zespołu Oświatowego

Statut Technikum nr 3 w £ukowie

Koncepcja rozwoju szkoły na lata 2009 - 2014

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Copyright (c) by Zespó³ Szkół nr 3 w £ukowie