:: menu

:: Ogłoszenia

  Strona główna
  Dyrekcja
  Aktualności
  Oficjalne dokumenty
  Ogłoszenia

 

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa tonerów w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych - tonery w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tonery. Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - materiały biurowe w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO. - Załącznik 1 wersja pdf
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO. - Załącznik 1 wersja docx
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja ubezpieczenia grupowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja szkolenia językowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - realizacja szkolenia pedagogiczno-kulturowego w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.

Zapytanie ofertowe - realizacja wyjazdu w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na opiekunów stażu

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Puławy

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Lublin

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Sopot

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Gdańsk

Protokół wyboru wykonawcy - Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Gdańsk

Zapytanie ofertowe na opiekunów stażu

Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Pu³awy

Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Lublin

Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Sopot

Zapytanie ofertowe na noclegi i wyzywienie - Gdañsk

Og³oszenie - Dostawa materia³ów biurowych i sprzêtu komputerowego w ramach projektu Comenius

SIWZ - Dostawa materia³ów biurowych i sprzêtu komputerowego w ramach projektu Comenius

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materia³ów biurowych w ramach projektu Comenius

Og³oszenie - Dostawa materia³ów biurowych w ramach projektu Comenius

SIWZ - Dostawa materia³ów biurowych w ramach projektu Comenius

Za³¹cznik nr 4

Za³¹cznik nr 5

Za³¹cznik nr 6 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów ochrony przeciwpora¿eniowej i odgromowej

Za³¹cznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów ochrony przeciwpora¿eniowej i odgromowej

Za³¹cznik nr 2 - Wzór umowy Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów ochrony przeciwpora¿eniowej i odgromowej

Copyright (c) by Zespó³ Szkó³ Nr 3 w £ukowie